Từ khóa: Nhà tạo mẫu Toni Hiếu Phong cách làm nên danh tiếng

Nhắc đến Toni Hiếu, giới tạo mẫu tóc trong nghề nghĩ đến ngay một người đàn ông phong trần với đôi tay tài hoa...