Từ khóa: Nhà tạo mẫu Tô Quốc Vinh Luôn nhìn mục đích và cứ một hướng mà tiến

Đến Úc năm 2007, Tô Quốc Vinh hay còn được biết với tên Vinh Midas, hiện là một Nhà tạo mẫu tóc rất đình đám...