Từ khóa: NTMT Kim Nhung – Đứng trước sự lựa chọn tình yêu và sự nghiệp

Cuộc sống giống như một con đường nhưng lại có những con đường dài, ngắn, thẳng, cong, bằng phẳng hoặc đầy...