Từ khóa: NTMT Anh Anh – Sự nhiệt tình

7 năm – đối với nhiều người có lẽ là quãng thời gian rất dài, song đối với NTMT Anh Anh thì dường như chưa đủ...