Từ khóa: Hồng Nhung – Từ sinh viên kế toán trở thành nhà tạo mẫu tóc

Nằm trên một con phố nhỏ, Hair Salon Nhung Liễu được “điều hành” bởi cô chủ Hồng Nhung với 18 năm kinh nghiệm...