Từ khóa: Tổng Giám đốc BATICO – Đổi mới công nghệ – điều kiện tiên quyết

Văn phòng hành chính tại nhà máy Batico (SGB) Tọa lạc ở phía trong cùng cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa, trái với sự...