Từ khóa: Nhà tạo mẫu Tóc Phạm Văn Thắng “Trên con đường thành công không có dấu chân của người lười biếng”

Nhà tạo mẫu Tóc (NTM Tóc) Phạm Văn Thắng – hiện là Chủ salon Tóc Thắng – Biên Hoà – Đồng Nai. Từ sự nỗ lực...