Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Trung Em Nếu được phép chọn lựa lại

“Tôi may mắn được đến với nghề, may mắn gặp được những người bạn, người anh cùng chí hướng, và cả những...