Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc A Đoan Khách hàng là “giám khảo” của chính mình

Sinh ra và lớn tại thành phố biển Đà Nẵng, Nhà tạo mẫu tóc Trần Anh Đoan được gọi thân mật với cái tên nghệ...