Từ khóa: phục vụ khách bằng cái tâm chân thật

Trải qua nhiều nghề, thiết kế túi xách, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng, cuối cùng NTMT Đào Xuân...