Từ khóa: Thành Công Gắn Với Truyền Thống Gia Đình

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghề tạo mẫu tóc, Hoàng Nguyên Đức sớm bộc lộ tố chất, năng khiếu...