Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Lộc Mang tâm hồn của người “nghệ sỹ”

Tôi được trò chuyện với Nhà tạo mẫu tóc (NTMT) Nguyễn Lộc vào một buổi chiều cuối hè tại mảnh đất phồn hoa...