Từ khóa: NTMT Trường Bùi – Bỏ kỹ sư lựa chọn nghề làm đẹp

Từ bỏ chức vụ là một kỹ sư công trình thủy mà nhiều người ao ước, chàng trai Trường Bùi đến với nghề tạo...