Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Hải Bún “Ra khỏi vùng an toàn và sáng tạo”

Nhà tạo mẫu tóc Đào Xuân Hải đã từ lâu được phái đẹp Hà Thành và bạn bè gần xa biết đến với nghệ danh...