Từ khóa: NTMT Vũ Thiên Trường – Đừng bao giờ từ bỏ đam mê

Dù trải trải qua những thăng trầm trong đời, nhưng NTMT Vũ Thiên Trường luôn chứng minh cho mọi người thấy rằng,...