Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Lê Thanh Tân Thành công nhờ chữ “nhẫn” trong Đạo Phật

Nhà tạo mẫu tóc Tân Thế Giới được nhắc đến là một NTMT tài hoa, một Hair Stylist “mát tay” góp phần tạo nên...