Từ khóa: Nhà tạo mẫu Tóc Hồ Văn Kha Kiên trì vượt lên mọi khó khăn để đạt được thành công

Nhắc đến nhà tạo mẫu Hồ Văn Kha, người ta liền nghĩ ngay đến một trong những tấm gương tiêu biểu về sự kiên...