Từ khóa: Nhà tạo mẫu Tóc Hoàng Nguyên Đức

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghề tạo mẫu tóc, Hoàng Nguyên Đức sớm bộc lộ tố chất, năng khiếu...