Từ khóa: NTMT Dương Mười – Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Con đường đi lên của Dương Mười là một hành trình dài cố gắng không ngừng nghỉ. Từ một cô thôn nữ quanh năm...