Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Đào Xuân Vinh Làm việc bằng đam mê

Trải qua nhiều nghề, thiết kế túi xách, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ nhà hàng, cuối cùng NTMT Đào Xuân...