Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc Davis Kiên Người “truyền lửa” cho ngành tóc Việt

Mọi người thường hay gọi Nhà tạo mẫu tóc (NTMT) Nguyễn Văn Toán với nghệ danh: Davis Kiên là “ảo thuật gia của...