Từ khóa: Nhà tạo mẫu tóc La Viết Thắng “Thành Công đòi hỏi những nỗ lực phấn đấu bền bỉ”

La Viết Thắng (Thắng Bạch Lan) là một trong những nhà tạo mẫu tóc hàng đầu tại Cần Thơ. Salon anh được ví như...