Từ khóa: Vợ chồng Kim Hiền hạnh phúc khi con trai nhận bằng giỏi

Là người kèm cặp Sonic học tập, ông xã Kim Hiền hạnh phúc khi con trai riêng của vợ nhận được bằng xuất sắc....